Pikselomania – Automatyka Biurowa – Mszana, Katowice

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Od 25 maja bieżącego roku we wszystkich państwach członkowskich UE wejdzie w życie nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). W celu dostosowania się do nowych wymogów tego rozporządzenia przesyłamy szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych w naszej firmie.

1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Pikselomania Sp. z o.o. z siedzibą w Mszana przy ul. Wodzisławska 158 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000577926, NIP 6472572445,

2. Jak skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@pikselomania.nazwa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany wyżej.

3. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

4. Jakie dane przetwarzamy?

Podczas korzystania ze stron internetowych www.pikselomania.pl możemy zbierać od Ciebie różne dane osobowe. Informacje te mogą być dostarczane przez Ciebie, na przykład po wypełnieniu formularza skargi na stronie internetowej, po przesłaniu prośby o oddzwonienie lub po skontaktowaniu się z nami z innego powodu. Dane generowane przez korzystanie z witryny można również gromadzić automatycznie.

Dane osobowe, które możemy uzyskać od Ciebie, to: Twoje imię i nazwisko, płeć, (mobilny) numer telefonu, adres e-mail, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejsce, dane firmy (np. Twój pracodawca lub dane kontaktowe twojego pracodawcy) , zainteresowań lub preferencji, które możesz podać, oraz informacji o Twojej wizycie na stronie internetowej (takich jak dostawca, typ przeglądarki, strony otwarte w witrynie, czas wizyty). Możemy również uzyskać pewne dane osobowe za pomocą plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które przeglądarka „zapamiętuje” i przechowuje na twoim komputerze na żądanie strony internetowej. Za pomocą pliku cookie, który działa jako pomoc pamięciowa, strona internetowa może zapamiętać określone informacje, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wpisywać.

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Pikselomania?

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do marketingu i sprzedaży naszych produktów oraz świadczenia naszych usług, w tym do rozliczeń. Możemy również wykorzystywać Twoje dane w celu dostarczania informacji i utrzymywania relacji z Tobą. Twoje dane mogą być również wykorzystywane do prowadzenia wewnętrznych analiz związanych z zachowaniami odwiedzających w celu dalszej optymalizacji naszych stron internetowych. Twoje dane osobowe mogą być również wymagane do naszych wewnętrznych celów administracyjnych, rozliczeniowych jak również do wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych i opisanych powyżej lub do celów, które są z nimi zgodne.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:

 • udzielona zgoda
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

6. Jaki jest czas przetwarzania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Pikselomania Sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 • okres przez jaki są świadczone usługi, lub jaki wymaga realizacja zamówienia
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • okres na jaki została udzielona zgoda

7. Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w przypadku korzystania z usług lub nabycia produktów Pikselomania, wymagamy odpowiednich danych, aby zrealizować postanowienia umowy lub móc świadczyć usługę. Dane jakich wymagamy to imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.

8. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 • Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.
 • Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, windykacyjne, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie. Pikselomania wymaga, aby podmioty przetwarzające podejmowały takie same surowe środki bezpieczeństwa, jakie podjęła Pikselomania w celu ochrony Twoich danych osobowych.

9. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), spełnione są prawne wymogi dotyczące takiego transferu danych. Za wyjątkiem udostępnienia danych osobowych wyżej wymienionym stronom, Pikselomania nie udostępni Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

10. W jaki sposób chronimy Twoje dane?

Pikselomania Sp. z o.o. nieustannie podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, usunięciem, ujawnieniem i niewłaściwym wykorzystaniem oraz w celu monitorowania dokładności i integralności danych osobowych. Środki te są regularnie weryfikowane i aktualizowane w razie potrzeby.

Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Administrator informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

11. Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Pikselomania w zakresie przetwarzania danych?

W każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • w każdym momencie możecie wycofać Państwo udzieloną zgodę natomiast przypominamy, że wszelkie działania dokonane przed cofnięciem zgody były realizowane zgodnie z prawem i wycofanie zgody nie ma na nie wpływu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresem iodo@pikselomania.nazwa.pl

12. Linki do stron zewnętrznych

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych firm należących do grupy oraz linki do stron innych niż Pikselomania Sp. z o.o. Strony internetowe podmiotów należących do grupy mogą zawierać warunki prywatności uregulowane w sposób odmienny niż na naszej stronie. Ponadto na zewnętrznych stronach internetowych innych niż Pikselomania Sp. z o.o. mogą obowiązywać inne zasady dotyczące prywatności. Twoim obowiązkiem jest zwrócić uwagę i sprawdzić to przed udostępnieniem informacji na tych stronach. Pikselomania Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na stronach internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie.

13. Pliki cookies

Pikselomania Sp. z o.o. używa plików cookies („ciasteczek”) podczas oferowania swoich usług. Jest to mały, prosty plik z danymi przechowywanymi na dysku twardym komputera lub w sesji przeglądarki.

14. Zmiany

Okresowo weryfikujemy nasze polityki  bezpieczeństwa i prywatności. Wszelkie zmiany publikujemy na tej stronie. Jeśli zmienimy tę politykę, poinformujemy o tym użytkowników za pomocą hiperłączy.

Close Menu
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial